Interreg Logo

Misión

Cartaz Observatorio PtDar servizo ao territorio do río Miño Transfronteirizo.

 

Visión

Ser soporte estatístico, documental e investigador dunha comunidade entre dous Estados.

 

Valores

- Ser fonte de información fiábel, polo carácter público dos seus socios.

- Ser fonte de información veraz, procurando o rigor científico e a obxectividade

- Ser fonte de información integradora, ao servizo da comunidade que comparte a mesma realidade socioeconómica

- Ser fonte de información útil, ao servizo do desenvolvemento do territorio do AECT Rio Minho.