Interreg Logo
Portada Rge

A Revista Galega de Economía inclúe 2 artigos sobre a área do Rio Miño transfronteirizo no seu último número

O especial sobre “Eurorrexións en perspectiva: vellos problemas e novos retos para a cooperación” recentemente publicado (setembro 2022) pola Revista Galega de Economía, da Universidade de Santiago de Compostela, inclúe dúas aportacións desde o noso territorio. Por unha banda, Valerià Paül (profesor da propia USC e autor da Estratexia do Rio Minho transfronteirizo 2030) asina un artigo titulado ‘A Estratexia Transfronteiriza do río Miño 2030: a planificación espacial do val do río Miño?’ no que fala do proceso de creación do AECT Rio Minho. Seguindo unha Estratexia elaborada entre 2017 e 2019 elaborouse a Estratexia do Río Miño Transfronteirizo a partir de mecanismos participativos na raia húmida galegoportuguesa. Debátese aquí esta iniciativa en relación cos presupostos teórico-conceptuais xerais da ordenación territorial e, máis en concreto, da que se tenta implantar en contextos fronteirizos cunha óptica deliberadamente transfronteiriza. A metodoloxía é a da investigación-acción participante. Os resultados estrutúranse mediante tres períodos estabelecidos a efectos analíticos e discursivos, cada un dos cales culminou en cadansúa versión do plan de acción estratéxico. Valóranse os cambios producidos entre as tres versións sucesivas. Agás no relativo ao sector turístico, a dimensión económica foi perdendo peso. En paralelo, acadaron maior relevancia os aspectos de gobernanza. Asemade, detéctase unha tensión constante entre dous ámbitos territoriais presentes no seo do AECT.

Por outra parte, os profesores da Universidade de Vigo Carlos Fernández-Jardón e Xavier Martínez Cobas (e Coordinador do Observatorio das Dinámicas Transfronteirizas) fan unha ‘Análise dunha cadea de valor na integración transfronteiriza. A cadea de valor agroalimentaria na Miño compartido’ na que se analiza unha cadea de valor transfronteiriza na área do río Miño. Para isto, realízase unha estimación do valor engadido bruto da cadea de valor por concellos, para traballar con magnitudes homoxéneas. Desta forma, pódese comparar como é a xeración de valor de cada territorio. A continuación analízase o nivel de integración produtiva das tres principais actividades (pesca, viticultura, horta e planta ornamental), empregando unha enquisa representativa. Os resultados indican un maior peso estrutural da parte de produción da cadea na parte galega da área de estudo. A análise por sub-cadeas presenta niveles básicos de integración en proveedores e clientes, e niveis medios de integración nos consumidores finais. Nos campos da cooperación e da innovación, a integración é case inexistente, deixando unha ampla marxe para o desenvolvemento conxunto da área transfronteiriza.