Interreg Logo
F1

Evolución positiva do emprego no Miño transfronteirizo

Para coñecer a situación do emprego na área do Miño transfronteirizo empréganse dous indicadores que permiten avaliar a dinámica do emprego no territorio.

O primeiro ven definido como taxa de emprego potencial, é indica se se están a crean moitos empregos verbo da poboación potencialmente activa do territorio. Ven definido polo cociente entre o número de empregos e a poboación potencialmente activa, que é definida como aquela entre 16 e 64 anos de idade. Deste xeito vese se a xeración de emprego mantense consonte as potencialidades de actividade existente.

Ilustración 1. Taxa de emprego potencial no AECT

F1

A Ilustración 1 indica como foi cambiando a taxa de emprego potencial durante os anos 2015 a 2019 no AECT, incrementándose desde 0,32 a 037. Isto apunta a unha melloría no emprego, se ben aínda non chega á metade da poboación potencialmente activa.

O segundo indicador mide a taxa de crecemento do emprego, e sinala se a evolución é positiva ou negativa no seu conxunto.

A Ilustración 2 amosa a evolución do emprego no AECT durante os anos 2015 a 2019. Á vista desta ilustración pódese observar que as taxas de crecemento estiveron situadas ao redor do 3%, salvo o ano 2019, que descendeu ao 1,1%, o que sinala unha ralentización na creación de emprego.

Ilustración 2: Evolución do emprego no AECT

F2