Interreg Logo

Impacto socioeconómico da pandemia da covid-19 no territorio do Río Miño Transfronteirizo

2/15/2022
Impacto Covid

O informe que se presenta é o resultado da compilación de diferentes traballos, promovidos pola Deputación de Pontevedra, para avaliar o dano provocado polo restablecemento parcial da fronteira derivado das medidas de confinamento da poboación e restrición da mobilidade tomadas en 2020 polos estados español e portugués no marco das medidas de freo á pandemia ocasionada pola COVID-19.

Documentos:

Impacto Socioeconomico Da Pandemia Da Covid19 No Territorio Do Rio Mino Tranfronteirizo (Galego)
3.61 MB
Impacto Socioeconómico da Pandemia de COVID-19 no Território do Rio Minho Transfronteiriço (Português)
3.16 MB