Interreg Logo
Img 1744

A taxa de empresarialidade aumentou durante cinco anos consecutivos no territorio transfronteirizo do Río Miño

O Observatorio das Dinámicas Transfronteirizas (ODT) do Río Miño confirma que a taxa de empresarialidade do territorio transfronteirizo do río Miño aumentou durante o quinquenio 2015-2019. Este incremento fixo que a taxa, que se situaba nun 95,6 a comezos dese período, alcanzase o 104,3 en 2019.

 

A taxa de 2019 indica que no territorio miñoto existen máis de 100 empresas por cada 1.000 habitantes. Estes datos sinalan que hai unha mellora da actitude empresarial con potencialidade para o crecemento económico.

 

A taxa de empresarialidade é un indicador da potencialidade do territorio para xerar riqueza, á vez que mide o potencial de creación de empresas e emprego por parte dos axentes sociais do territorio. Ven medido polo número de empresas existentes por cada mil habitantes. Para calculalo, divídese o numero total de empresas do ano entre a poboación en miles de persoas.

 

Para o estudo da taxa de empresarialidade o ODT empregou fontes do Instituto Nacional de Estatística (INE) portugués e do Instituto Galego de Estatística (IGE).

 

Taxa de empresarialidade no AECT

C N5g Tn