Interreg Logo
Img 1744

A área do Miño transfronteirizo aumenta a taxa de empresarialidade cinco anos consecutivos

A taxa de empresarialidade é un indicador da potencialidade do territorio para xerar riqueza, á vez que mide o potencial de creación de empresas e emprego por parte dos axentes sociais do territorio. Ven medido polo número de empresas existentes por cada mil habitantes. Para calculalo, divídese o numero total de empresas do ano entre a poboación en miles de persoas.

Pódese apreciar na Ilustración seguinte que hai un incremento da taxa de empresarialidade desde 95,6 ata 104,3, é dicir, existen máis de 100 empresas por cada 1.000 habitantes no territorio. Estes datos indican que hai una mellora da actitude empresarial con potencialidade para o crecemento económico

Ilustración. Taxa de empresarialidade no AECT

Taxa De Emp