Interreg Logo
Imaxe 2 Newsletter

A área do AECT Río Miño gaña poboación dende 2020

A evolución no número de habitantes na área presenta, dende o ano 2020, un cambio de tendencia.

Obsérvase un claro descenso ata 2019 cun lixeiro aumento en 2020, por tres causas con vínculos entre elas:

  • A primeira, sería o desenvolvemento económico da área do AECT, que estaría a transformar a produción no sector primario, e a consolidar a política de parques empresariais e a atracción de empresas, singularmente en Vila Nova da Cerveira, Valença, O Porriño e Viana do Castelo, e agora en Salvaterra e As Neves (coa Plisan) e en Paredes de Coura, entre outros.
  • En segundo lugar, pola saída de persoas das cidades, e en particular polo efecto de área metropolitana de Vigo, con poboación que procura outras condicións de espazo e de prezo. O sucedido a partir de 2020, co efecto da pandemia, pode estar amplificando ese efecto.
  • En terceiro lugar, pola atracción de retornados e de inmigrantes, vinculada á súa vez aos dous fenómenos anteriores. O crecemento económico no AECT e os prezos da vivenda no centro das cidades, favorecerían a instalación de poboación nos concellos da área.