Interreg Logo
Imaxe 3 Newsletter

Aumenta o número de empresas no AECT Río Miño

Obsérvase um claro aumento do número de empresas, de 35.393 en 2015, a 37.868 en 2019, o que indica um potencial crecente até 2019, último ano dispoñible para ambas as beiras do Miño.

Ademais, é importante coñecer como se distribúen as empresas.

Descríbese o esquema de empresas por grandes grupos de actividades que existe no territorio. Deste xeito, pódese coñecer cal é a estrutura produtiva e como se sitúa o AECT Río Miño nunha potencial competitividade con outras rexións de Galicia e Portugal.

Na imaxe da newsletter indícase a porcentaxe de empresas en cada actividade, organizadas pola CNAE 1, no área e no ano 2019. Obsérvase que a maior porcentaxe dáse no comercio, o que é unha especialización tradicional na estrutura económica das zonas transfronteirizas. Séguenlle a agricultura, a gandería, a pesca e a silvicultura, é dicir, as empresas dedicadas aos recursos naturais extraíbles, o que pon en valor potencial deste territorio, en parte polo clima (as condicións de temperatura, sol e humidade son excepcionalmente boas para moita produción vexetal). En parte, tamén, pola propia presenza do río Miño, do seu esteiro e dos seus afluentes, e polo valor da costa marítima.

A seguir, en número de compañías, están a construción, aloxamento, administrativas, educación e industrias transformadoras.